administrator

Промените в правилата за служебните командировки и специализации в чужбина

На 15.08.2023 г. в „Държавен вестник“ на България бяха публикувани промените в правилата за служебните командировки и специализации в чужбина, които Министерския съвет прие с Постановление № 110 от 10 август 2023 г. Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина е приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. Тя определя …

Промените в правилата за служебните командировки и специализации в чужбина Read More »

Законодателни промени в Закона за особените залози

През 2016 г. беше приета законодателна промяна в Закона за особените залози (ЗОЗ) на Република България, съгласно която Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенция по вписванията, структура, която се подчинява на министъра на правосъдието. До този момент ЦРОЗ се ръководеше от директор назначен от министъра на правосъдието. Законодателните промени, които посочват пряко, …

Законодателни промени в Закона за особените залози Read More »

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

В средата на месец май, тази година, беше в внесен в Народното събрание на Република България Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Законодателните промени целят усъвършенстване на нормативната уредба относно интегриране в заетост на лицата от групите в неравностойно положение на пазара на труда, прецизиране на разпоредбите на Закона за …

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта Read More »

Промени в режима за командироване на работници и служители в страната

На 22.03.2023 г. Министерският съвет на Република България прие промени в режима за командироване на работници и служители от една страна в страната и от друга страна в чужбина. По-долу са разгледани законодателните промени, които касаят командировките в страната. С предложените промени в Наредбата за командировките в страната (НКС) се предвижда повишаване на минималния размер …

Промени в режима за командироване на работници и служители в страната Read More »

Промени в Кодекса на труда

В началото на месец февруари 2023 г. бяха приети промени в Кодекса на труда (КТ), касаещи размера на минималната работна заплата. Промените касаят обвързване на размера на минималната работна заплата за страната с референтните стойности по Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. По същество се предлага …

Промени в Кодекса на труда Read More »

Промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

В края на месец януари 2023 г. бяха обнародвани промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). Законодателните промени в ЗТМТМ са резултат от изменения на Закона за чужденците в Република България и правилника за прилагане към него, Закона за българските лични документи и Закона за насърчаване на заетостта. Промените в ЗТМТМ са …

Промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност Read More »

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

На 13 декември 2022 г. бяха обнародван промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Промените са свързани с изтичане срока на прилагане на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение и създаване на възможност за продължаване на тази помощ по нова схема. Целта на схемата за държавна помощ е насърчаване на инвестициите …

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане Read More »

Законопроект за несъстоятелност на физическите лица

На 4 ноември 2022 г. в Народното събрание на Република България постъпи за разглеждане Законопроект за несъстоятелност на физическите лица. Действащото законодателство не допуска физически лица, които са в неплатежоспособност, да бъдат обявени в несъстоятелност. Неплатежоспособните длъжници са подложени на сериозни ограничения, стрес и притеснения от финансовите затруднения и очакванията на кредиторите. Особено уязвими са …

Законопроект за несъстоятелност на физическите лица Read More »

Законопроект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти

В края на юли беше внесен законопроект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти. Мотивите по приемането на този законопроект са свързани с това, че в България професията на брокерите и агентите на недвижими имоти не е в достатъчна степен регулирана от закона. Проекто-вносителите посочват, че в българското законодателство съществува единствено обща …

Законопроект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти Read More »

Законодателни изменения в Кодекса на труда

Последните законодателни изменения в Кодекса на труда осигуряват по-висока степен на прозрачност по отношение на условията на труд. По тази причина е изменено и европейското законодателство в тази област, като е приета Директива 2019/1152/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз …

Законодателни изменения в Кодекса на труда Read More »

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!