administrator

Законопроект за несъстоятелност на физическите лица

На 4 ноември 2022 г. в Народното събрание на Република България постъпи за разглеждане Законопроект за несъстоятелност на физическите лица. Действащото законодателство не допуска физически лица, които са в неплатежоспособност, да бъдат обявени в несъстоятелност. Неплатежоспособните длъжници са подложени на сериозни ограничения, стрес и притеснения от финансовите затруднения и очакванията на кредиторите. Особено уязвими са …

Законопроект за несъстоятелност на физическите лица Read More »

Законопроект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти

В края на юли беше внесен законопроект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти. Мотивите по приемането на този законопроект са свързани с това, че в България професията на брокерите и агентите на недвижими имоти не е в достатъчна степен регулирана от закона. Проекто-вносителите посочват, че в българското законодателство съществува единствено обща …

Законопроект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти Read More »

Законодателни изменения в Кодекса на труда

Последните законодателни изменения в Кодекса на труда осигуряват по-висока степен на прозрачност по отношение на условията на труд. По тази причина е изменено и европейското законодателство в тази област, като е приета Директива 2019/1152/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз …

Законодателни изменения в Кодекса на труда Read More »

Законопроект за създаване на Държавна агенция по вписванията

В края на месец май 2022 г. в парламента на Република България беше внесен законопроект за създаване на Държавна агенция по вписванията към Министерския съвет. Тази агенция става правоприемник на Агенция по вписванията към министъра на правосъдието, Агенция по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройство, Главна дирекция „Гражданска регистрация и …

Законопроект за създаване на Държавна агенция по вписванията Read More »

Изменения в Закона за здравното осигуряване

В брой 32 на „Държавен вестник“ от 13.04.2022 г. бяха публикувани измененията в Закона за здравното осигуряване. Целта на закона е да се уреди здравното осигуряване и медицинското обслужване на чужденци, които пристигат в Република България. Промените са продиктувани главно от пристигащите в Република България чужденци от Украйна, които в резултат на военните действия са …

Изменения в Закона за здравното осигуряване Read More »

Промени в Закона за електронното управление

В края на месец февруари бяха обнародвани промените в Закона за електронното управление. С измененията се предвижда създаването на Министерство на електронното управление. Функциите, който ще изпълнява новосъздаденото министерство до този момент бяха в задължение на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, което след тази законодателна промяна става Министерство на транспорта и съобщенията. В …

Промени в Закона за електронното управление Read More »

Условия и ред за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

В края на октомври 2021 г. беше обнародвано Постановление № 328 на Министерския съвет на Република България. Този нормативен акт регламентира условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода …

Условия и ред за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка Read More »

Считано от 10 октомври 2021 г. се премахва ограничението за влизане в Република България на граждани на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Със своя Заповед № РД-01-820 от 8.10.2021 г., за изменение на Заповед № РД-01-733 от 27. 08. 2021 г., изменена със заповед № РД-01-767 от 10. 09. 2021 г. и Заповед № РД- 01- 794 от 24. 09. 2021 г. министърът на здравеопазването премахва ограниченията за влизане на територията на Република България на граждани на …

Считано от 10 октомври 2021 г. се премахва ограничението за влизане в Република България на граждани на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия Read More »

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

През 2019 г. бе приета Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (Директивата за отворени данни). Предвид изложеното за Република България съществува задължение за въвеждане в българското законодателство на изискванията и мерките, описани в Директивата за отворени …

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация Read More »

Предложени изменения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

На 18.08.2021 г. в Народното събрание на Република България беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (по-нататък само Законопроект). Проектът цели да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/1160, Регламент (ЕС) 2019/1156 и Регламент (ЕС) 2019/2088. Предложени изменения във връзка с …

Предложени изменения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране Read More »

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!