Адвокатска кантора - Нина Ботева

Дружествено право и търговски сделки

Консултации и становища по търговски и корпоративни въпроси са основните услуги, които предоставяме на нашите местни и чуждестранни клиенти. Ние подпомагаме клиента по всички въпроси, от избирането на подходящия тип бизнес организация и учредяването й, до осъществяването на местни и чуждестранни сделки. Предоставяме на клиентите си доказано успешна комбинация от три ключови компонента:

 • опит и гъвкавост както при сделки на малкия и среден бизнес, така и при големи инвестиционни проекти;
 • изграждане на устойчиви връзки с нашите клиенти и разбиране на техните работни и правни цели;
 • активен подход на подходящо подбран екип с цел да бъдат осигурени своевременност и ефективност на услугите към всеки клиент.

Основно предоставяме съвети в областта на:

Дружествени въпроси:

 • учредяване на различни типове бизнес предприятия и неправителствени организации, откриване на клонове и представителни офиси;
 • съвети относно получаване на разрешения и лицензи;
 • съвети относно административни изисквания;
 • подготовка на корпоративна документация, включително относно рутинни корпоративни процедури;
 • споразумения за съвместна дейност;
 • съвети относно изготвяне на планове за закупуване на опции;
 • подготовка и изпълнение на дружествено преструктуриране, включително преобразуване и прекратяване на юридически лица.

Сливания и придобивания:

 • структуриране на сливания, придобивания, сдружаване на предприятия и други бизнес обединения;
 • правни анализи;
 • съвети относно регулаторни изисквания и получаването на правни разрешения и одобрения;
 • водене на преговори и подготовка на документация за сделки;
 • контрол и законосъобразност на сливанията;
 • консултантски услуги след приключване на сливане/придобиване.

Други въпроси, свързани с инвестиционни проекти:

 • структуриране на сделки;
 • данъчно планиране на инвестиционни проекти;
 • подготовка и преговори по споразумения за покупко-продажба, както и друга финансова документация;
 • подготовка и преговори по дружествени съглашения, опционни споразумения, инвестиционни споразумения и т.н.
 • обслужване на инвестиционния портфейл на инвестиционни фондове и фондове за рисков капитал; 
 • правно съдействие по дългосрочни инвестиционни проекти;
 • правно съдействие при оттегляне на инвестиции.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!