Адвокатска кантора - Нина Ботева

Приети на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност

На първо четене в Народното събрание на Република България в средата на месец ноември бяха приети промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Една част от предложенията касаят осигуряването на правилното събиране на ДДС и предотвратяване избягването на данъчно облагане.

Целта на законодателните промени е да се улесни процесът на начисляване и плащане на дължимия данък от лицата, които са извършили облагаеми доставки на стоки или услуги, но не са се регистрирали по ЗДДС или са го направили със закъснение. Според предложението, тези лица ще имат възможност да издават данъчен документ (фактура) за доставките, които са извършили през периода на закъснялата регистрация, и по този начин да начислят дължимия данък. Това ще им даде правото да се ползват от данъчен кредит, т.е. да приспаднат от дължимия данък сумата на съответния данък, който са платили за своите разходи. Също така, това ще им позволи да предоставят право на данъчен кредит и на получателите по доставката, които също ще могат да извършат същите приспадания от дължимия от тях данък. Така ще се избегне двойното облагане на същата стойност.

В продължение на горното, това ще намали административната тежест за лицата, които не са се регистрирали в срок, както и за данъчната администрация, тъй като няма да е необходимо да се издават протоколи за определяне на задълженията по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Протоколите са сложни, отнемат време и освен това провокират ревизия, която може да бъде обжалвана. Ако лицата, които не са се регистрирали по ЗДДС в срок, не използват възможността да начислят дължимия данък чрез фактура, те ще бъдат задължени да го направят чрез протокол, като по този начин ще загубят правото на данъчен кредит и ще се изложат на по-голям риск от санкции. Освен това, те ще дължат лихва върху дължимия данък, която ще се начислява от датата, на която данъкът е трябвало да бъде внесен, ако лицето е било регистрирано по ЗДДС в срок. Предложената промяна ще се отнася за всички данъчно задължени лица, които са били длъжни да се регистрират по ЗДДС, но не са го направили, независимо от размера на техните обороти или вида на дейността им.

Законодателните промени в ЗДДС от друга страна засягат доставката на хляб и брашно, както и ресторантьорските услуги. С предложените правни текстове, които са получили одобрение на първо гласуване в парламента се цели подпомагане на домакинствата и бизнеса в насока на това да се справят с високите цени на храната. Предлага се конкретно да се продължи прилагането на нулева ставка на ДДС за хляб и брашно, за да се намали финансовото бреме за най-бедните, които харчат голяма част от своите доходи именно за тези продукти.

Продължаването на мярката за прилагането на намалена ставка на ДДС за ресторантьорските услуги ще допринесе за общата подкрепа на сектора, който е засегнат от пандемията и конкуренцията. С тези мерки ще се спомогне за предотвратяване на укриването на ДДС и за запазване на работните места.  

В заключение на тази част от промените, които се предлагат в ЗДДС следва да се посочи, че конкретни законодателни текстове регламентират правото на клиентите да не плащат за стоки или услуги, ако продавачът не им издаде касова бележка. Това е мярка срещу сивата икономика. Това правило няма да важи, когато законът или Наредба Н-18 позволяват да не се издава касова бележка.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!