Адвокатска кантора - Нина Ботева

Трудово право

Нашата кантора има богат опит в разрешаването на казуси в областта на трудовото и осигурително право, като се занимаваме с въпроси, вариращи от трудова заетост на чужденци, до водене на съдебни процеси, свързани с трудови спорове. Редовно предоставяме трудовоправни анализи и съвети в случаи на сливания, придобивания и други комплексни преструктурирания. Областите, в които практикуваме, обхващат:

 • правен одит и анализи;
 • изготвяне и анализ на:
  • договори за управление и трудови договори, както и на други документи между работодатели и работници;
  • правила и разпореждания за вътрешния трудов ред;
  • ограничения и ограничителни клаузи;
 • консултации по въпроси, свързани с:
  • професионално здраве и безопасност;
  • поощрителни и пенсионни бонусни планове;
  • прекратяване, уволнения и съкращения, включително съвети относно закриване на предприятия и масови уволнения;
  • трудова заетост на чужденци, получаване на разрешения за работа;
  • колективни трудови договори и водене на преговори със синдикални организации;
  • трудови последици от корпоративно преструктуриране, сливания и придобивания, съвместни предприятия и аутсорсинг;
  • пенсионно право;
 • водене на съдебни процеси, свързани с трудовото право.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!