Адвокатска кантора - Нина Ботева

Промените в правилата за служебните командировки и специализации в чужбина

На 15.08.2023 г. в „Държавен вестник“ на България бяха публикувани промените в правилата за служебните командировки и специализации в чужбина, които Министерския съвет прие с Постановление № 110 от 10 август 2023 г.

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина е приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. Тя определя кой може да командирова или специализира служители в чужбина, какви са необходимите документи, как се определят дневните и квартирните пари, как се отчитат разходите и как се контролират резултатите.

Наредбата е била изменяна и допълвана няколко пъти през годините, за да отразява промените в икономическата обстановка, валутните курсове, инфлацията и други фактори. Последните законодателни изменения предвиждат:

  • Заповедта за командировка или специализация може да се създава и като електронен документ, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Това улеснява процеса на подготовка и одобрение на документацията, както и нейното архивиране и достъп.
  • Постоянният секретар на отбраната е добавен като лице, което може да командирова или специализира служители в чужбина, а началникът на Генералния щаб на Българската армия е заменен с началникът на отбраната. Това отразява промените в структурата на Министерството на отбраната и Българската армия.
  • Размерът на командировъчните пари за служители на Министерството на външните работи или други лица, които постоянно работят в чужбина, не може да надвишава двойния размер на минималната индивидуална ставка за съответната длъжност, посочена в приложение № 3б, съответно в приложение № 3в към Постановление № 110 от 10 август 2023 г. Това ограничава максималната възможна сума, която тези лица могат да получават за командировки или специализации в други държави.
  • Създава се нов чл. 31а, който регулира командировъчните пари за персонала на военните плавателни средства, плаващи по море извън територията на страната. Тези лица получават командировъчни пари на ден съгласно индивидуалните ставки, определени в приложение № 3г. към Постановление № 110 от 10 август 2023 г. Министърът на отбраната може да определя по-високи ставки, в зависимост от условията на работа, но не повече от тройния размер на минималната индивидуална ставка за съответната категория.
  • Променя се терминологията в чл. 32, отнасящ се до командировките и специализациите на персонала на военновъздушните и военноморските сили. С изменението на посочената разпоредба се уточнява, че този член не се отнася до персонала на военните плавателни средства, плаващи по море извън територията на страната, за които се прилага новият чл. 31а.

Тези промени целят да актуализират и оптимизират правилата за служебните командировки и специализации в чужбина, да уеднаквят и хармонизират условията за различните категории служители и да отчитат спецификата на работата на някои видове персонал. Те влизат в сила от датата на обнародването им в Държавен вестник, т.е. от 15.08.2023 г.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!