Адвокатска кантора - Нина Ботева

Валентин Каменов

Валентин Каменов

Валентин Каменов завършва с отличен успех специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2011 г. по време на своето следване той провежда стаж в престижната нотариална кантора на нотариус Валери Манчев, където има възможността да обогати своите знания в областта на вещното, наследственото, семейното и търговското право. Придобива юридическа правоспособност през 2012 г. Валентин Каменов притежава и известен академичен опит, като от март 2013 г. до януари 2017 г. провежда семинарни занятия по учебната дисциплина „Правна информатика“ в Софийския университет.

Стремежът му към задълбочаването на познанията в областта на правото го провокират да запише докторантура в Софийския университет, където в периода от 2013 г. до 2016 г. е редовен докторант по право. В хода на докторантурата Валентин Каменов участва в няколко  национални и международни юридически форума. През 2014 г. и 2015 г. взема участие съответно в Четвъртата и Петата национални конференции на докторантите в областта на правните науки, организирани от Института за държавата и правото при Българската академия на науките. Той също така е провел няколко обучения в престижни университети в областта на правната информатика и ИТ – правото. През 2015 г. Валентин Каменов е участник в Международното лятно училище по ИТ – Право в Института по правна информатика към Хановерският университет Готфрид Вилхелм Лайбниц – Германия.

През 2016 г. участва в съвместната лятна програма на Университета по право – Бъцериъс (Германия) и Юридическия факултет на Калифорнийския университет, където се включва в модула – „Международни сделки в областта на интелектуалната собственост“. През 2017 г. Валентин Каменов участва в Международното лятно училище по ИТ – право и правна информатика, което се провежда от Института по правна информатика към Университета Саарланд, където той представи свое изследване в областта – „Приложението на информационните технологии в правото“.

Като личност с разностранни интереси, Валентин Каменов осъществява и благотворителна дейност. Така през 2015 г. е доброволец в международната доброволческа програма на Канадския алианс за развитие на инициативи и проекти (CADIP) в гр. Пловдив – „Родопски пансион“. Придобива сертификат за успешно изпълнение на програмата, включваща извършването на социални и развлекателни дейности за деца в неравностойно положение.

Валентин Каменов е автор на няколко публикации с правна и икономическа насоченост, публикувани в български и чуждестранни юридически издания.

Владее английски и руски език.

За контакт:

Телефон:+359 882 37 67 33

Email:  vkamenov@nbotevalaw.com

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!