Адвокатска кантора - Нина Ботева

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

През април 2024 г. в Народното събрание на Република България беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Законопроектът предвижда въвеждането на забрана за прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите спрямо лица, на които са наложени международни ограничителни мерки и същевременно този законопроект представлява важна стъпка в защитата на международното право и правата на човека. Накратко законопроектът може да бъде представен по следния структуриран начин:

1. Основание и обхват на законопроекта: Законопроектът се основава на член 215 от Договора за функциониране на Европейския съюз и има за цел да регулира ситуации, в които лица са обект на международни ограничителни мерки. Тези мерки могат да бъдат наложени от Европейския съюз (ЕС) или от Организацията на обединените нации (ООН) въз основа на резолюция на Съвета за сигурност на ООН или на друг акт на международна организация, който е задължителен за Република България по силата на международен договор.

2. Видове ограничителни мерки: Законопроектът обхваща различни видове ограничителни мерки, които могат да бъдат наложени върху лица, обект на международни санкции:

  • Оръжейно ембарго: Забрана за внос и износ на военни и военно-технически продукти.
  • Ограничения върху оборудване: Ограничения върху използването на оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии.
  • Търговски ограничения: Забрани за внос и износ на стоки и услуги.
  • Ограничения за приемане: Забрана за виза или пътуване.
  • Финансови ограничения: Ограничения върху финансовите операции и сделки.

3. Списъци с индивидуализирани лица: Законопроектът предвижда създаването на списъци с физически и юридически лица, на които са наложени ограничителни мерки. Тези списъци се базират на актовете на ЕС и на ООН и включват лица, които са установени като съпричастни към сериозни нарушения на международното право, включително геноцид, изтезания и подпомагане на военни престъпления.

4. Икономически привилегии и насърчаване на инвестиции: Законопроектът забранява лицата, обект на ограничителни мерки, да се ползват с икономически привилегии, които биха могли да насърчат инвестиции.

5. Международни организации и задължителни мерки: Законопроектът включва и ограничителни мерки, приети от други международни организации, които са задължителни за Република България по силата на международен договор. Това гарантира, че България спазва международните ангажименти и се противопоставя на нарушенията на международното право.

6. Заключение: Законопроектът има за цел да подсили контрола и прозрачността във връзка с инвестициите и да предотврати злоупотреби, които биха могли да допринесат за нарушения на международното право. Това е важна стъпка за защитата на правата на човека и за създаването на справедливи и устойчиви икономически отношения.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!