admin

Месечен бюлетин – Януари 2021 година

В края на 2020 г. българският парламент прие съществени промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Промените са свързани с въвеждането на изискванията на Директива 2017/2455 НА Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при […]

Месечен бюлетин – Януари 2021 година Read More »

Месечен бюлетин – Декември 2020 година

В средата на месец ноември в българския „Държавен вестник“ беше обнародван Закона за изменение и Гражданско-процесуалния кодекс (ЗИДГПК). Със ЗИДГПК се внасят промени не само в Гражданско-процесуалния кодекс, но в Административно-процесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Целта на ЗИДГПК е да представи новата нормативна уредба за използването на видеоконференцията в гражданския и административния процес, както и

Месечен бюлетин – Декември 2020 година Read More »

Удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията

На 11.12.2020 г. беше публикувано прессъобщение на интернет страницата на Българската народна банка (БНБ) относно удължаването на сроковете в мораториума върху плащанията. Управителният съвет на БНБ на основание чл. 16, т. 20 от Закона за БНБ и чл. 79а, ал. 3 от Закона за кредитните институции утвърди предложеното от Асоциацията на банките в България удължаване

Удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията Read More »

Месечен бюлетин – ноември 2020 година

С последната Заповед (№ РД-01-626/ 27.10.2020) на министъра на здравеопазването на Република България се въведоха временни противоепидемични мерки, считано от 29.10 – 12.11.2020 г. Съгласно Заповедта в посочения по-горе срок се преустановяват: присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование; присъствения учебен процес във висшите учебни заведения; груповите извънкласни дейности и занимания в

Месечен бюлетин – ноември 2020 година Read More »

Месечен Бюлетин – Октомври 2020 година

В началото на септември беше публикувана приетата от Министерския съвет Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи (по-нататък само Наредбата). С Наредбата се предвижда информационните системи на кадастъра и на

Месечен Бюлетин – Октомври 2020 година Read More »

Месечен бюлетин – Август 2020 година

На 07.08.2020 г. в „Държавен вестник“ беше обнародвана НАРЕДБА № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (по-нататък само Наредбата).

Месечен бюлетин – Август 2020 година Read More »

Удължаване на срока на мораториума относно погасяването на заеми

На 09.07.2020 г. Българската народна банка (БНБ) утвърди приетия ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от Covid-19 и последиците от него (както е посочено на сайта на Асоциацията на банките в България

Удължаване на срока на мораториума относно погасяването на заеми Read More »

Месечен бюлетин юли 2020

В началото на месец юни Агенция по вписванията в България обяви, че досегашните информационни системи на Имотния регистър и Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) ще се слеят в единен портал. Сега действащите системи на Имотния регистър и ТРРЮЛНЦ ще продължат да функционират и ще са достъпни до 27 юли

Месечен бюлетин юли 2020 Read More »

Нови правила за влизане

Министърът на здравеопазването в България издаде няколко заповеди от 30.06.2020 г., с които  се удължава срокът на извънредното положение заради COVID-19 до 15 юли 2020. Последната Заповед на министъра в тази връзка въвежда временна забрана за влизане на територията на Република България през всички гранични пуктове (с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт). Изключение от

Нови правила за влизане Read More »

Месечен бюлетин юни 2020

На 29 май 2020 г. в българския парламент постъпи Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни (законопроекта/ът ), чиято цел е насочена към борбата с т. нар. „фейк нюз“ в електронната среда. Към настоящия момент в България съществува възможност анонимно лице да публикува информация с недоказан произход в интернет сайт. В допълнение

Месечен бюлетин юни 2020 Read More »

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!