Адвокатска кантора - Нина Ботева

Месечен Бюлетин – Октомври 2020 година

В началото на септември беше публикувана приетата от Министерския съвет Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи (по-нататък само Наредбата). С Наредбата се предвижда информационните системи на кадастъра и на имотния регистър да се изграждат като две свързани информационни системи. Свързването на информационните системи се извършва въз основа на автоматизиране, обединяване и съвместяване на максимално голям възможен брой дейности по кадастъра и имотния регистър и избягване на дублирането на общите данни в двете системи, при спазване сферите на компетентност на двете агенции, определени от закона. Двете информационни системи се изграждат, поддържат и ползват по начин, който да осигури сигурност на правото на собственост и другите вещни права на физическите и юридическите лица върху недвижими имоти, както и надеждност, публичност и достъпност на данните за тях, съобразно изискванията на закона.

Информационните системи осигуряват функционално покритие и информационно обслужване на територията на цялата страна при гарантирано ниво на услугите и заявената в изискванията към създаването им степен на надеждност и безотказност на функциониране и предоставяне на услуги и в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията създават и поддържат интернет портали за отдалечен достъп до информационните системи за предоставяне на услуги. В информационните системи се поддържат валидни, качествени и актуални данни, необходими за предоставяне на услугите от информационните системи, като отговорността за поддържането на валидността, качеството и актуалността на данните се носи в зависимост от вида на услугите – съответно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията. 

Ползването на информационните системи се осъществява по начин, който осигурява публичност на кадастъра и на имотния регистър. Ограничения в достъпа до информационните системи се допускат само на основание, установено в закон. Предоставянето на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и от имотния регистър се извършва във вид на справки и услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията, включително чрез отдалечен достъп до информационните системи.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!