Адвокатска кантора - Нина Ботева

Удължаване на срока на мораториума относно погасяването на заеми

На 09.07.2020 г. Българската народна банка (БНБ) утвърди приетия ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от Covid-19 и последиците от него (както е посочено на сайта на Асоциацията на банките в България – линк)Отсрочването и уреждането на задължения се прилагат по отношение на клиенти, които отговарят кумулативно на следните условия[1]:

  1. Кредитополучатели (клиенти на банките), с изключение на кредитни институции, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и техните последици;
  1. Към 01.03.2020г. задълженията на клиентите по т. 1.1 са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.
  1. Клиентите изразяват изрично желание да се възползват от облекченията, предлагани от кредитора.

На интернет страницата на Асоциацията на банките в България е представена подробна информация за отделните механизми за разсрочване. Възможно е потребителите да се възползват от механизма за отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021г. В този се прилага нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски. Ако се избере този механизъм за отсрочване, то до изтичане на срока на кредита или определеният друг срок, договорен с кредитополучателя, лихвата, която се е дължала по време на гратисния период се добавя на равни части към съответните дължими вноски.

Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на кредитополучателя и банката.

[1] Пак там.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!