Адвокатска кантора - Нина Ботева

Месечен бюлетин юли 2020

В началото на месец юни Агенция по вписванията в България обяви, че досегашните информационни системи на Имотния регистър и Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) ще се слеят в единен портал. Сега действащите системи на Имотния регистър и ТРРЮЛНЦ ще продължат да функционират и ще са достъпни до 27 юли 2020 г. на добре познатите интернет сайтове – http://brra.bg и http://icadastre.bg. След 27 юли 2020 г. достъпът до посочените сайтове ще бъде окончателно преустановен. Общата платформа, която обединява двата регистъра ще бъде достъпна на следния адрес – portal.registryagency.bg.

Проектът е реализиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020. На сайта на новата платформа се съобщава, че ползването ѝ ще бъде подчинено на следните технически изисквания:

– актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.);

– актуална версия на интернет браузъри като Microsoft Edge based on Chromium, Chrome, Mozilla Firefox или Safari.

Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри.

Преходът към новия портал се осъществява на два етапа:

1. След 9 юни общата платформа е видима за потребителите и те имат възможност да регистрират потребителски профили и присъединяване към нея на своя електронен подпис, сертификат, издаден от Агенция по вписванията или ПИК от НАП;

2. На 27 юли 2020 г.– активиране на всички електронни услуги в portal.registryagency.bg.

В съобщение до потребителите, публикувано в сайта на новата платформа се уточнява, че в периода между 9 юни – 27 юли ще е възможно извършването на справки в новия портал, за които не се дължи държавна такса. При необходимост от преглед на сканирани документи, съдържащи се по делата (партидите) на търговците/ЮЛНЦ, порталът ще изисква въвеждане на КЕП/сертификат от Агенция по вписванията/ПИК на НАП. Освен това в посочения преходен период потребителите могат да използват новите за Имотен регистър безплатни справки – проверка на статус на заявление, проверка на местонахождение на Служба по вписванията, Калкулатор за изчисляване на държавни такси.

След 27 юли 2020 заплащането за справки към Имотния регистър ще се извършва единствено по електронен път. Наличните средства по профила на потребителя в Имотния регистър ще се прехвърлят автоматично след 27 юли към профила му в новия портал, само ако той изрично е заявил желание за обединяване на профилите.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!