Адвокатска кантора - Нина Ботева

Удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията

На 11.12.2020 г. беше публикувано прессъобщение на интернет страницата на Българската народна банка (БНБ) относно удължаването на сроковете в мораториума върху плащанията. Управителният съвет на БНБ на основание чл. 16, т. 20 от Закона за БНБ и чл. 79а, ал. 3 от Закона за кредитните институции утвърди предложеното от Асоциацията на банките в България удължаване на срока на действие до 31 март 2021 г., като промените са свързани с[1]:

  • удължаване на срока за подаване на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения – до 23 март 2021 г.;
  • удължаване на срока за одобрение на тези искания от страна на банките – до 31 март 2021 г.;
  • удължаване на крайния срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките – до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца;
  • въвеждане на изискване задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване;
  • въвеждане на възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца. 

[1] https://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20201211_BG#.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!