Адвокатска кантора - Нина Ботева

Месечен бюлетин юни 2020

На 29 май 2020 г. в българския парламент постъпи Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни (законопроекта/ът ), чиято цел е насочена към борбата с т. нар. „фейк нюз“ в електронната среда. Към настоящия момент в България съществува възможност анонимно лице да публикува информация с недоказан произход в интернет сайт. В допълнение към това няма законодателно изискване самите собственици на онлайн платформите да посочват своите имена и адрес за кореспонденция. По този начин се създава опасност ако едно лице е било обект на фалшива новина да не може да се защити адекватно, предвид липсата на данни за собственика на съответния сайт от една страна и от друга страна за лицето, което е публикувало фалшивата информация.

В резултат на горните съображения, вносителите на законопроекта предлагат въвеждането на текстове в Закона за защита на личните данни, които да задължат собствениците на интернет сайтовете да оповестяват информация за себе си. По този начин всеки собственик на интернет сайт ще бъде принуден да извършва по-прецизно наблюдение върху съдържанието на новините, които се публикуват чрез неговия сайт, с цел да не се допуска разпространението на фалшиви новини, под страх от наказателна отговорност.

Според предложените нови разпоредби (които ще бъдат обсъждани и гласувани в парламента) се посочва, че всички собственици на интернет сайтове, онлайн платформи, профили в социалните мрежи и онлайн блоговете са длъжни да предоставят следната информация за себе си като администратори на лични данни:

  • За физически лица – три имена, адрес или телефон и електронна поща за контакт с администратора;
  • За юридически лица – наименование, ЕИК или идентификатор за регистрация на чуждестранно дружество, името на представляващия юридическото лице, лице за контакт (в случай, че е различно от представляващия), телефон и електронна поща за контакт.

Законопроектът предвижда следната презумпция – в случай, че посочената по-горе информация не е предоставена в сайта или е невярна, за администратор на личните данни се счита доставчикът на домейна. Вносителите на законопроекта въвеждат понятието „дезинформация в интернет среда“, като дават следното определение за него – разпространение чрез социални мрежи, интернет сайтове или по друг начин в интернет средата, чрез интернет страници достъпни от територията на Република България, на публикация, която съдържа невярна информация, засягаща физически или юридически лица“.

Всяка промяна в собствеността върху интернет сайтовете, онлайн платформите, профилите в социалните мрежи и онлайн блоговете следва да бъде незабавно отразена. Компетентният орган, който осъществява контрол по спазването на новото задължение от собствениците на интернет сайтовете е Комисията за защита на личните данни (по нататък само Комисията). В случай, че е установено нарушение на законността при обработването на личните данни или е налице разпространяване на дезинформация в интернет средата, то Комисията подава искане до Софийския районен съд да разпореди всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до съответните интернет страници.

Срокът, в който следва да се разпореди Софийския районен съд е 72 часа, а достъпът трябва да се спре до 24 часа от посочените по-горе предприятия.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!