Nina Boteva Law Office

Employment

Our firm has extensive experience handling cases in all fields of employment and social security law, dealing with matters ranging from the employment of foreigners, to employment dispute litigation. We are frequently appointed by our clients to perform employment reviews and advise on the employment implications of mergers, acquisitions and other complex restructuring. Our areas of practice cover:

 • management and employment agreements and other employer-employee documents;
 • изготвяне и анализ на:
  • договори за управление и трудови договори, както и на други документи между работодатели и работници;
  • правила и разпореждания за вътрешния трудов ред;
  • ограничения и ограничителни клаузи;
 • консултации по въпроси, свързани с:
  • професионално здраве и безопасност;
  • поощрителни и пенсионни бонусни планове;
  • прекратяване, уволнения и съкращения, включително съвети относно закриване на предприятия и масови уволнения;
  • трудова заетост на чужденци, получаване на разрешения за работа;
  • колективни трудови договори и водене на преговори със синдикални организации;
  • трудови последици от корпоративно преструктуриране, сливания и придобивания, съвместни предприятия и аутсорсинг;
  • пенсионно право;
 • • occupational health and safety;
  • incentive and retirement benefit plans;
  • terminations, layoffs and downsizing, including advice on plant closures and mass layoffs;
  • legal audits and due diligence reviews;
  • employment of foreigners, obtaining of working permits;
  • voluntary settlement of labor disputes;
  • labour law litigation;
  • collective bargaining agreements and negotiation with trade unions;
  • labour implications from corporate restructuring, mergers and acquisitions, joint ventures and outsourcing;
  • pension law.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!