Адвокатска кантора - Нина Ботева

Промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

В края на месец януари 2023 г. бяха обнародвани промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). Законодателните промени в ЗТМТМ са резултат от изменения на Закона за чужденците в Република България и правилника за прилагане към него, Закона за българските лични документи и Закона за насърчаване на заетостта.

Промените в ЗТМТМ са концентрирани в разширяване на възможностите за кандидатстване за Синя карта и последващо извършване на работа, както и въвеждане на възможност за престой в България по време на процедурата по издаване на Синя карта на основание издадена краткосрочна виза.

На първо място, отменени са пречките във връзка с командироването на чуждестранни служители със Синя карта, както в рамките на България, така и извън страната за определен срок. Същевременно се предвижда и възможност за притежател на Синя карта, издадена от друга държава-членка на ЕС да бъде командирован и да полага труд на територията на страната за определен срок. Сроковете и условията за това са предвидени в и съобразени с европейското право.

Въвежда се възможност за извършване на работа от разстояние на територията на страната, ако това е уговорено между работодателя и чуждестранния служител, като са предвидени и мерки за контрол – уведомяване на Агенцията по заетостта и промяна на адресната регистрация, когато работата ще се извършва от друго населено място.

Предвидена е алтернативна и равностойна на придобито висше образование възможност за прием на чужденци, които притежават „висока професионална квалификация“, удостоверена с доказателство за висока степен на професионални умения. Въвеждането на тази възможност произтича от разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1883 на Европейския парламент – член 2, параграф 9 и следващите и член 5, параграф 1, букви „б“ и „в“.

Срокът за упражняване на висококвалифицирана заетост само на територията на България е съкратен от 24 месеца на 12 месеца, като това ограничение не се отнася до командировки в чужбина.

Също така, променена е и процедурата по смяна на работодател – след изтичане на първите 12 месеца на упражняване на висококвалифицирана заетост, чужденецът може да смени своя работодател свободно, като за целта новият работодател следва да уведоми Агенцията по заетостта по електронен път.

Въведена е и възможност за упражнява на дейност като самостоятелно заето лице от чужденеца, паралелно с висококвалифицираната трудова заетост, като това не следва да доведе до отнемане на Синята карта. Всяка дейност като самостоятелно заето лице може да има единствено допълнителен характер спрямо основната трудова заетост на съответното лице.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!