Адвокатска кантора - Нина Ботева

Законопроект за несъстоятелност на физическите лица

На 4 ноември 2022 г. в Народното събрание на Република България постъпи за разглеждане Законопроект за несъстоятелност на физическите лица. Действащото законодателство не допуска физически лица, които са в неплатежоспособност, да бъдат обявени в несъстоятелност. Неплатежоспособните длъжници са подложени на сериозни ограничения, стрес и притеснения от финансовите затруднения и очакванията на кредиторите. Особено уязвими са добросъвестните длъжници, които са изпаднали в положение на неплатежоспособност поради настъпване на неблагоприятни събития извън техните предвиждания и контрол – временна или трайна загуба на работоспособност, здравословни проблеми, раздяла в семейството, загуба на работа или имущество и други. Финансовите затруднения на неплатежоспособния длъжник засягат и членовете на неговото семейство, включително децата и лицата със специални потребности от образование и грижи, на които той дължи издръжка. В случай на невъзможност да заплати своите дългове, длъжникът е принуден да се защитава срещу всякакви вземания, ограничени единствено от настъпване на погасителна давност за всяко от тях.

Неплатежоспособните длъжници водят трудни преговори за извънсъдебно уреждане на дълговете си, стават ответници в отделни и често многобройни искови производства, понасят всякакви мерки в индивидуални изпълнителни производства от различни кредитори. Организирането на правна защита е често непосилно за тях, защото това изисква заплащане на разходи за правна защита по всяка претенция на кредитор, включително съдебни разноски по всяко отделно производство. В допълнение, това ангажира много лично време и усилия.

Вземанията се обезценяват, когато не са обслужвани, и съществува вероятност да не бъдат събрани. Тези вземания имат негативен ефект върху сигурността на стопанския оборот, капиталовата адекватност на кредитните и финансовите институции. Съществуването на трудно събираеми и несъбираеми вземания създава предпоставки за извършване на нерегламентирана дейност по принудително събиране от колекторски фирми и купувачи на вземания, които използват не винаги съобразени със закона въздействия и методи, за да мотивират гражданите да се разпоредят по определен начин със своето имущество и права. Кредиторите имат интерес да получат реално изпълнение в рамките на едно прозрачно производство по несъстоятелност, образувано и финансирано от добросъвестен длъжник, вместо да продават неизгодно своите несъбираеми вземания или да ги отписват като несъбираеми.

С оглед посочените по-горе аргументи с предлагания законопроект се цели приемането на правна уредба на производството по несъстоятелност на физическите лица, която да запълни празнотата в българското законодателство и да уреди производството в съответствие с обществените очаквания, изискванията на актовете на Европейския съюз и особеностите на националната правна система.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!