Адвокатска кантора - Нина Ботева

Предложени изменения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

На 18.08.2021 г. в Народното събрание на Република България беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (по-нататък само Законопроект). Проектът цели да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/1160, Регламент (ЕС) 2019/1156 и Регламент (ЕС) 2019/2088.

  • Предложени изменения във връзка с въвеждането на изискванията, заложени в Директива (ЕС) 2019/1160.

В мотивите на Законопроекта се посочва, че е необходимо в българското законодателство да се въведе нормативна уредба на презграничните предварителни предлагания на алтернативни инвестиционни фондове, които се провеждат без уведомления до компетентния орган от държавата членка по произход или до компетентния орган на държавата членка, в която такова предлагане се извършва.

В тази връзка се въвежда ясна дефиниция, определяща случаите на предварително предлагане на алтернативни инвестиционни фондове, както и строги изисквания, при които лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове от ЕС може да предприеме такова предлагане, или когато такова предлагане може да бъде осъществено от негово име на територията на Република България или друга държава членка в зависимост от произхода на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове от ЕС.

Предложено е със Законопроекта да се хармонизира процедурата, по реда на която предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които са изпратили уведомление за предлагане в дадена държава членка, да могат да прекратят предлагането на територията на Република България. Разрешението за такова оттегляне може да се получи от Комисията за финансов надзор или съответно от компетентния орган на държавата членка по произход на тези предприятия.

  • Предложени изменения във връзка с Регламент (ЕС) 2019/2088

Със Законопроекта се предлагат мерки в съответното секторно национално законодателство, които осигуряват условия за ефективно прилагане на Регламент (ЕС) 2019/2088 от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници.

Предлагат се промени с цел регулиране на моделите за определяне на таксите за постигнати резултати в предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и в определени видове алтернативни инвестиционни фондове, тяхното оповестяване и надзора от страна на компетентните органи, произтичащи от Насоките относно таксите за постигнати резултати в предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа и в определени видове алтернативни инвестиционни фондове, издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Законопроектът предстои да бъде обсъден на първо гласуване.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!