Адвокатска кантора - Нина Ботева

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН – МАРТ 2021 ГОДИНА

В средата на месец февруари 2021 г. беше внесено изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Промените касаят на първо място общините, които не са възстановили в срок, предоставените им от централния бюджет безлихвени заеми. В този случай се предвижда, че за период от 1 януари 2021 г. до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка не се извършва прихващане на подлежащите на отпускане нови заеми към общините с невъзстановените в срок безлихвени заеми. В случай, че е допуснато такова прихващане, кметът на съответната община трябва да подаде писмено искане до Министерство на финансите. Освен това в посочения по-горе период (от 1 януари 2021 г. до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка) не се начисляват лихви върху стойността на невърнатите безлихвени заеми, съгласно Закона за лихви върху данъците. Целта на мярката е общините, които са в затруднено финансово състояние да могат да получат регулярно одобрен държавен трансфер и да могат да разполагат с по-голям ресурс.

На следващо място законодателните изменения предвиждат, че обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка върху парични средства, изплатени на работници и служители като компенсации във връзка с преодоляване на настъпилите последици от COVID-19. Не подлежат на изпълнение запорни съобщения върху тези вземания, както и върху вземания, постъпили по банковите им или други платежни сметки на работниците и служителите.

Промените засягат и дейността на микро, малките и средните предприятия. В случай, че те са преустановили дейността си след 1 ноември 2020 г., се предоставят безвъзмездни средства. Времето, за което се предоставя финансовата помощ е от момента на спиране на дейността до отпадането на съответното основание за преустановяване на дейността. Размерът на финансовата помощ е процент от оборота на предприятията (без ДДС) в рамките на периода от 1 март 2019 г. до 29 февруари 2020 г.

С измененията се въвежда възможността Министерството на здравеопазването да изплаща допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата на Министерството на здравеопазването, работещи при неблагоприятни условия на труд по време на обявеното извънредно положение, съответно на извънредната епидемична обстановка, включително за дейности, свързани с поставяне на ваксини срещу COVID-19.

Предвидени са и други съществени изменения, като например това, че през 2021 г. ваксини срещу COVID-19 могат да бъдат прилагани и на:

1. лица, пребиваващи продължително в Република България;

2. членове на дипломатически и консулски представителства и на представителства на международни организации, акредитирани в Република България, както и членове на техния административно-технически и обслужващ персонал;

3. членове на семействата на лицата по т. 2, които живеят с тях в едно домакинство в Република България.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!