Адвокатска кантора - Нина Ботева

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН – ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

През януари 2021 г. беше променен Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Този закон определя мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. Кръгът на субектите, които са задължени да прилагат ЗМИП в своята дейност са посочени в чл. 4 от закона. С последното изменение на ЗМИП от списъка на субектите се премахнаха „търговците на едро“. Аргументите за това законодателно решение са свързани с това, че въвеждането на задължение за прилагане на ЗМИП по отношение на „търговците на едро“ поставя българските търговци в по неблагоприятно положение спрямо техните конкуренти в други европейски държави. Законодателната промяна се основава на обстоятелството, че в Директива (ЕС) 2015/849 Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма – не се посочват изрично търговците на едро сред задължените субекти, а само се определят критерии по отношение на търговците, които следва да прилагат съответните мерки ако сделката или операцията е над 10 000 евро.

Промените в ЗМИП са свързани от друга страна с това, че в закона не се съдържа дефиниция на понятието „търговци на едро“. Нещо повече, в ЗМИП не се открива диференциация по отделни видове търговци или високорискови сектори/индустрии, нито по вид или размер на извършвани или получавани плащания. Всичките тези обстоятелства създават съществени и неоправдани затруднения за търговците на едро във връзка с прилагането на ЗМИП.

В резултат на горните съображения се оказва, че българските „търговци на едро“ срещат пречки при осъществяване на дейността си. Същевременно българските търговци на едро са поставени в неизгодно, неравностойно и неконкурентно положение, в сравнение с търговците на едро в другите държави членки на ЕС и трети държави, които не са длъжни да извършват комплексна проверка и да изискват и събират документи, данни и информация от своите клиенти във връзка с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.  

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!