Адвокатска кантора - Нина Ботева

Изменения в Закона за здравното осигуряване

В брой 32 на „Държавен вестник“ от 13.04.2022 г. бяха публикувани измененията в Закона за здравното осигуряване. Целта на закона е да се уреди здравното осигуряване и медицинското обслужване на чужденци, които пристигат в Република България.

Промените са продиктувани главно от пристигащите в Република България чужденци от Украйна, които в резултат на военните действия са принудени да напуснат страната си. Те се считат за лица – граждани на трета държава, извън Европейския съюз (ЕС), които не ползват система за социална координация на ЕС.

Правото на спешна медицинска помощ в Република България е гарантирано в чл. 100, ал. 2 от Закона за здравето. Съгласно посочената разпоредба всяко лечебно заведение е длъжно да извърши възможния обем медицински дейности при пациент в спешно състояние независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статут.

Не така стои въпросът с правото на получаване на необходимото медицинско обслужване на лицата, ползващи се с временна закрила, в случай, че не разполагат с необходимите средства. Въпреки, че законово е предвидено уязвимите лица да ползват медицинска помощ наравно с българските граждани, на практика това е трудно осъществимо, тъй като тези лица не са посочени като здравноосигурени и следователно не се внасят здравни осигуровки за тях.

Това налага да се предприемат законови изменения, които да гарантират на лицата, пристигащи от трети страни правото на медицинско обслужване. В резултат на това с измененията в Закона за здравното осигуряване, беше изменен Закона за здравето, където се посочва изрично, че лицата с предоставена временна закрила имат право на медицинска помощ и медицински услуги, така както имат българските граждани.

Възможността за ползването на медицинско обслужване обхваща и лицата с двойно гражданство – българско и чуждо. Поначало  съгласно българското законодателство лицата, които се осигуряват в трета държава са длъжни да заплащат стойността на предоставената им медицинска помощ. Предвид факта, че лицата, които пристигат от Украйна понастоящем са възпрепятствани да ползват медицинска помощ в страната си и независимо, че не се осигуряват в Република България, тези лица имат правото на медицинско обслужване, поради непреодолимо препятствие.  

Осигурителните права на българските граждани, които живеят в чужбина се възстановяват след завръщането им в страната и изтичането на 6 последователни месеца, в които те са се осигурявали. Съгласно българското законодателство здравноосигурителните права могат да се възстановят след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, определен в Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските. Заплащането на подобна сума от лице, което има българско и украинско гражданство и в момента се завръща от Украйна в България, може да представлява огромна тежест. Затова за българските граждани, които се завръщат от Украйна следва да се допусне възстановяването на здравноосигурителните им права по облекчен ред.

От финансова гледна точка се предвижда с акт на Министерския съвет да се определи самото финансиране и продължителността на временната мярка.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!