dineva

Insolvency & Restructuring

Екипът ни има богат опит във всички аспекти на търговската несъстоятелност, инструментите за рефинансиране и оздравителни планове. Предоставяме на клиентите си съвети с цел да сведат до минимум правните и бизнес рискове при силно задлъжнели предприятия, относно възможностите за преструктуриране, както и за възможностите да защитят инвестициите си и да се съобразят с многобройните регулаторни […]

Insolvency & Restructuring Read More »

International Family and Inheritance Law / Immigration

Всички форми на домашно насилие, включително, но и не само като физическо, сексуално и психологическо малтретиране; Съдействие по дела за издръжка след прекратяване на брака, както и между родители и деца;  регистрация на раждане, брак, смърт в Република България; консултации и съдействие при казуси в Обединеното Кралство; консултации и съдействие при казуси с международен елемент;

International Family and Inheritance Law / Immigration Read More »

Anti-Money Laundering Issues

Превенция срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите измами Компетентни сме да предоставяме правни съвети относно международните стандарти за съгласуване на мерките срещу изпирането на пари – включително, но не само, Базелските регламенти, Препоръките на FATF, Европейски директиви, Патриотичния акт на САЩ и т.н. Нашите адвокати имат опит и в предоставянето на изчерпателни

Anti-Money Laundering Issues Read More »

IP/IT Law

Авторски права, патенти, търговски марки, търговска тана и географска идентификация; Лични данни; Електронна търговия; Телекомуникации; Медийно право; Интернет сигурност, Интернет и бази данни;

IP/IT Law Read More »

Employment

Нашата кантора има богат опит в разрешаването на казуси в областта на трудовото и осигурително право, като се занимаваме с въпроси, вариращи от трудова заетост на чужденци, до водене на съдебни процеси, свързани с трудови спорове. Редовно предоставяме трудовоправни анализи и съвети в случаи на сливания, придобивания и други комплексни преструктурирания. Областите, в които практикуваме,

Employment Read More »

Real Estate

Предоставяме съвети по всички аспекти на проекти, свързани със строителство и недвижими имоти. Услугите, който предлагаме в тази сфера, включват: подготовка на сделки с недвижими имоти, включително данъчните им аспекти; анализ на правното състояние на недвижим имот; управление на строителния процес; покупки и продажби на недвижими имоти, включително и на различни етапи от изграждането им;

Real Estate Read More »

Insurance

Практиката ни обхваща: регулаторни и оперативни въпроси, свързани както с местни, така и с международни застрахователни компании и инвестиционни брокери; представителство на клиенти в съдебни и извънсъдебни спорове, свързани с плащанията по застрахователни полици. Работа със застрахователни компании по предоставяне на най-добрите и най-подходящите застрахователни планове на нашите клиенти по отношение на социално и здравно

Insurance Read More »

Tax

Данъчно преструктуриране и данъчен одит; Релокация в блъгоприятни режими; Двойно данъчно облагане; ДДС и акцизи; Процесуално представителство по данъчни дела;

Tax Read More »

Banking & Finance

Предоставяме съвети по банкови и други финансови дейности, услуги и продукти, включително относно: всички основни кредитни инструменти; придобивания, недвижими имоти и структурно финансиране; обезпечителни инструменти и гаранции; търговско финансиране, включително факторинг; регулаторни и оперативни аспекти в дейността на банкови институции, застрахователни компании, инвестиционни фондове и други институции, осигуряващи финансови услуги; правни становища по документация за

Banking & Finance Read More »

Corporate & Commercial Law

Консултации и становища по търговски и корпоративни въпроси са основните услуги, които предоставяме на нашите местни и чуждестранни клиенти. Ние подпомагаме клиента по всички въпроси, от избирането на подходящия тип бизнес организация и учредяването й, до осъществяването на местни и чуждестранни сделки. Предоставяме на клиентите си доказано успешна комбинация от три ключови компонента: опит и

Corporate & Commercial Law Read More »

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!