Адвокатска кантора - Нина Ботева

Законопроект за създаване на Държавна агенция по вписванията

В края на месец май 2022 г. в парламента на Република България беше внесен законопроект за създаване на Държавна агенция по вписванията към Министерския съвет. Тази агенция става правоприемник на Агенция по вписванията към министъра на правосъдието, Агенция по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройство, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към министъра на регионалното развитие и благоустройство, Централния регистър на особените залози – структура към Министерството на правосъдието.

Със създаването на новата агенция се цели синхронизиране и обединяване на различни структури, които имат множество законоустановени функции, и са подчинени на различни органи на изпълнителната власт. Със законопроекта не се предвижда промяна на правомощията и функциите на реформиращите се органи на власт и административни структури, а се цели само структурна промяна.

Законопроектът отговаря на нарастващите нужди на обществото за бърза и прозрачна администрация за предоставяне на услуги, адекватни на съвременните технологични постижения. В мотивите на законопроекта е посочено, че със създаването на новата агенция ще се улесни  изграждането и поддържането на ефективно държавно управление, оптимална институционална рамка, развитие на електронното управление и трансформация на обществото и справедлива финансова тежест за гражданите и бизнеса.

Причините за създаването на Държавна агенция по вписванията произтичат от друга страна и от факта, че Концепцията за изграждане на Имотния регистър не е реализирана. През 2021 г. Сметната палата направи одит на Агенция по вписванията и констатира, че успоредното протичане на процесите по създаването на Имотен регистър и кадастралните карти и регистри не е реализирано. Причината за това обстоятелство е че двете основни ангажирани институции в този процес – Агенция по вписванията и Агенция по геодезия, картография и кадастър са подчинени на различни министри и това изисква постоянни инвестиции и усилия за осигуряване на координация и синхрон между тях.

Трябва да се отбележи, че регистрите, които ще се влеят в Държавна агенция по вписванията към настоящия момент се управляват по различен начин и с различни стандарти, което още веднъж подчертава нуждата от единна структура, обединяваща тези регистри. Законопроектът предвижда Държавна агенция по вписванията да отговаря за създаването, поддържането и развитието на:

  • Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
  • Регистър БУЛСТАТ;
  • Имотния регистър;
  • Кадастъра;
  • Регистъра на имуществените отношения на съпрузите;
  • Централния регистър на особените залози;
  • Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване;
  • Други регистри и информационни системи, възложени за управление на Държавната агенция със закон.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!