Адвокатска кантора - Нина Ботева

Законопроект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти

В края на юли беше внесен законопроект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти. Мотивите по приемането на този законопроект са свързани с това, че в България професията на брокерите и агентите на недвижими имоти не е в достатъчна степен регулирана от закона. Проекто-вносителите посочват, че в българското законодателство съществува единствено обща уредба на търговското посредничество, към която следва да бъде отнесена дейността на посредниците при сделки с недвижими имоти.

Тази нормативна уредба е крайно недостатъчна, защото няма предвидени изисквания за професионална квалификация и правоспособност за упражняване на дейност по посредничество при сделки с недвижими имоти. Освен това липсва правна уредба за съответните гаранции и отговорности на посредниците за вреди, причинени на клиентите, като изключим общите правила за имуществена отговорност по гражданското законодателство. На практика всяко лице може да посредничи за сключване на сделки с недвижими имоти, независимо от неговите познания и опит. В контраст с това в мотивите на законопроекта се изтъква, че за някои категории посредници в други области е предвидена специална правна уредба, като например при застрахователните посредници и кредитните посредници.

С посредническа дейност при сделки с недвижими имоти по занятие се занимават, както юридически, така и физически лица, част от които нямат никаква регистрация, съответно не плащат дължими данъци и не водят никаква отчетност за извършените от тях услуги. Липсват нормативно установени стандарти и реквизити, приложими към договорните правоотношения между агенциите на недвижими имоти и техните клиенти.

Изложените по-горе проблеми налагат законова регламентация на статуса и дейността на агенциите, брокерите и агентите на недвижимите имоти. Приемането на специален режим води до повишаване защитата на обществените интереси и до създаване на професионална общност, която ще подпомогне реда и отговорностите при осъществяването на посредническа дейност при сделки с недвижими имоти. Ще се увеличи общественото доверие в агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти и ще се намали рискът от имотни измами и злоупотреба с личните данни на техните клиенти. Ще се създадат условия за повишаване на опита и професионалната квалификация на брокерите и агентите на недвижими имоти, което е пряко свързано с повишаване качеството на предоставяните от тях услуги.

Приемането и прилагането на специален закон при извършването на посредничество при сделки с недвижими имоти от друга страна не е свързано с финансиране от каквито и да било централни и/или местни държавни органи, т.е. не се създава финансова тежест за държавния бюджет и общинските бюджети.

Проектозаконът предвижда създаването на Камара на посредниците при сделки с недвижими имоти и определя реда на нейната дейност. Предвижда се и създаването на Професионален етичен кодекс и Комисия по професионална етика, както и Регистър на посредниците при сделки с недвижими имоти. Също така се въвежда отговорност на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти при нарушаване на закона и професионалната етика.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!