Адвокатска кантора - Нина Ботева

Условия и ред за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

В края на октомври 2021 г. беше обнародвано Постановление № 328 на Министерския съвет на Република България. Този нормативен акт регламентира условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Месечният размер на компенсацията за горепосочените групи лица е 75 на сто от размера на осигурителния му доход за юли 2021 г. Ако през месец юли засегнатите лица са уговорили по-малко работно време с техния работодател, то изплащането на компенсацията е пропорционално.

В Постановление № 328 от 14.10.2021 г. се определят правила за изчисляване на осигурителния доход, а именно:

  1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за месец юли;
  2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за месец юли;
  3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
  4. за лицата, които през определени дни от месеца са ползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
  5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

Размерът на компенсацията на всеки работник и служител се изчислява, като осигурителният доход след като бъде определен по описаната по-горе схема, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се иска компенсацията, и се умножи по броя на работните дни, за които се дължи.

Компенсации не се изплащат за работници и служители, които:

1. не са били осигурени при същия работодател към датата, предхождаща датата на издаване на акта на държавния орган за временни ограничения в съответните икономически области;

2. за претендирания период ползват отпуск на друго основание, различен от посочения по-горе.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!