За нас

За нас

Ние, адвокатите в адвокатска кантора Нина Ботева, се стремим да предоставяме ползотворни решения за всички въпроси на нашите клиенти, благодарение на своите високи професионални стандарти и индивидуален подход към всеки клиент. Отношенията ни с клиентите са проверени с времето, което ние считаме за най-точна оценка за нашата работа и нивото на нашите знания. Ние намираме точни решения за всяко едно предизвикателство, пред което се изправят нашите клиенти, като прилагаме най-точния подход за развитие на търговските интереси на клиентите ни.

 

История

Адвокатска кантора Нина Ботева е естествена стъпка напред в 25-годишното последователно професионално развитие на адв. Нина Ботева. В качеството си на основател и управляващ съдружник на адвокатска кантора Ботева и Кантутис в продължение на 20 години, адв. Ботева развива своите екип и практика. Като професионалист с добре-установена практика и всеобхватен опит, започващ от началото на 90-те и първоначалните опити за отваряне на пазарната икономика в България, адв. Ботева има възможността да предлага най-подходящите решения за бизнес интересите на клиентите.

 

Екип

Повече от 25 години правна практика адв. Ботева разчита на екип от специалисти, които тя предпочита първоначално сама да изгради и впоследствие да съдейства за тяхното кариерно развитие. Големината на екипа е приспособена към нуждите на местния пазар на правни услуги с цел да се осигури плавно осъществяване на работния процес, да се избягват резки промени и най-вече да се предоставя най-доброто според изискванията, целите и възможностите на клиентите да разходват средства. Големината на екипа осигурява ефективна и качествена работа, която се извършва от екипа, представен на сайта в опит за оптимизация на ресурсите на клиентите и в преследване на техните крайни бизнес цели. Нашият неотменен стремеж е да търсим най-високо качество на своите правни услуги като ги утвърждаваме като стандарт в професионалната си област.

Ние, екипът на адвокатска кантора Нина Ботева, продължително и систематично развиваме своите знания и умения в крак със съвременните развития в правото, за да посрещнем и удовлетворим всички нужди на своите клиенти.

 

 

Какво ни отличава

Следваме открит и активен подход към нашите клиенти, като по този начин успяваме да вникнем в същността на предизвикателствата и имаме възможност за мултидисциплинарен поглед към решенията на поставените въпроси. Диалогът и екипното начало дават възможност за реализирането в най-голяма степен на уменията, познанията и креативността на нашите специалисти.

Понякога защитата на правно – значимия интерес се нуждае от нестандартен способ, който нашите адвокати са готови да предоставят.

 

 

Сфери на дейност

Адвокатска кантора Нина Ботева представлява множество чуждестранни и български клиенти, като се стреми да бъде доверен партньор в необятната правна материя. В секция “Сфери на дейност” имате възможност да се запознаете с обхвата и специализацията на нашата работа, както и да се уверите, че ние сме правилният избор за Вас и вашия бизнес.

 

С кого работим

Адвокатска кантора Нина Ботева работи успешно с множество професионалисти в България включително нотариуси, синдици, оценители, съдебни изпълнители и лицензирани преводачески агенции.

Изградили сме мрежа на сътрудничество с добре познати чуждестранни и местни правни кантори - водещата унгарска кантора Nadas Law Office, кантората Comad S.C, Febo 29, Мексико; Balkan Consulting Group със седалище Вашингтон, САЩ.

Кантората ни е член на Международната мрежа за адвокати AEA и е част от International  Referral Network, както и International Advisory Experts.

Адвокатската кантора на Нина Ботева получава постоянно признание за своята практика и качеството на работа в престижни международни класации за правни кантори. Членовете на екипа ни са автори на статии в престижни международни правни издания.

 

 

 

 

 

 
 

© 2017 - 2021 Всички права запазени