Застраховане

Практиката ни обхваща:

  • регулаторни и оперативни въпроси, свързани както с местни, така и с международни застрахователни компании и инвестиционни брокери;
  • представителство на клиенти в съдебни и извънсъдебни спорове, свързани с плащанията по застрахователни полици.
  • Работа със застрахователни компании по предоставяне на най-добрите и най-подходящите застрахователни планове на нашите клиенти по отношение на социално и здравно застраховане, както и имуществено застраховане;

 

© 2017 - 2021 Всички права запазени