Превенция срещу изпиране на пари

Превенция срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите измами

Компетентни сме да предоставяме правни съвети относно международните стандарти за съгласуване на мерките срещу изпирането на пари – включително, но не само, Базелските регламенти, Препоръките на FATF, Европейски директиви, Патриотичния акт на САЩ и т.н. Нашите адвокати имат опит и в предоставянето на изчерпателни правни съвети върху българските правни норми, засягащи изпирането на пари:

  • изработване на програма за мерки срещу изпирането на пари;
  • определяне размера на рисковете;
  • разработка на вътрешни правила, процедури и мерки за контрол;
  • въвеждане на програми „Идентифицирай своя клиент” и „Идентифицирай своя служител”;
  • поддържане и контрол на програмите.

 

© 2017 - 2021 Всички права запазени