Несъстоятелност и преструктуриране

Екипът ни има богат опит във всички аспекти на търговската несъстоятелност, инструментите за рефинансиране и оздравителни планове. Предоставяме на клиентите си съвети с цел да сведат до минимум правните и бизнес рискове при силно задлъжнели предприятия, относно възможностите за преструктуриране, както и за възможностите да защитят инвестициите си и да се съобразят с многобройните регулаторни изисквания.

Предоставяме съвети относно:

  • отговорност и задължения на управители и съдружници;
  • придобиване на дружества в тежко финансово положение или несъстоятелност;
  • покупка и продажба на вземания срещу несъстоятелен длъжник;
  • преобразуване и корпоративно преструктуриране;
  • извънсъдебни споразумения.
© 2017 - 2021 Всички права запазени