Недвижими имоти

Предоставяме съвети по всички аспекти на проекти, свързани със строителство и недвижими имоти. Услугите, който предлагаме в тази сфера, включват:

  • подготовка на сделки с недвижими имоти, включително данъчните им аспекти;
  • анализ на правното състояние на недвижим имот;
  • управление на строителния процес;
  • покупки и продажби на недвижими имоти, включително и на различни етапи от изграждането им;
  • финансови и обезпечителни въпроси;
  • отдаване под наем на жилищни, офисни, търговски и индустриални сгради;
  • планиране на земеползване и процедури по изграждане;
  • изготвяне и преговори по договори за строителство;
  • съвети, свързани с надзора и получаването на лицензи и разрешения;
  • изготвяне на ескроу споразумения.
© 2017 - 2021 Всички права запазени