Международно семейно право / Имиграция

Международно семейно право / Имиграция

 

  • Всички форми на насилие над жени и непълнолетни, включително, но не само като физическо, сексуално и психологическо малтретиране;
  • Съдействие по дела за издръжка след брака, както и между родители и деца; регистрация на брака в Република България и Обединеното кралство; подготовка на брачни договори; консултиране и подготовка на съответните документи в тази област;
  • Подаване на документи за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване или за българско гражданство пред имиграционните служби;
  • Визи;
  • Получаване на разрешение за работа в България.
     
© 2017 - 2021 Всички права запазени