Банково и финансово право

Предоставяме съвети по банкови и други финансови дейности, услуги и продукти, включително относно:

  • всички основни кредитни инструменти;
  • придобивания, недвижими имоти и структурно финансиране;
  • обезпечителни инструменти и гаранции;
  • търговско финансиране, включително факторинг;
  • регулаторни и оперативни аспекти в дейността на банкови институции, застрахователни компании, инвестиционни фондове и други институции, осигуряващи финансови услуги;
  • правни становища по документация за заеми и обезпечения;
  • принудително изпълнение на дългове и продажби на необслужвани активи;
  • финансиране на рискови капитали и дялово инвестиране.
© 2017 - 2021 Всички права запазени