Теодора Танева

 

Теодора Танева, Юрисконсулт

Теодора Танева е част от екипа на адв. Нина Ботева от 2016 г., като нейните компетенции покриват търговско, трудово и облигационно право. Теодора Танева започва професионалната  си кариера в кантората Ботева и Кантутис през 2005, специализирайки в гражданско и търговско право, международни инвестиции, банково и финансово парво. В резултат на професионалните си ангажименти след 2010 г. опитът й се разширява в сферата на административното право, както и на Европейското екологично право. Основните й компетенции включват регулацията на пазара на химически вещества и смеси, приложението на Европейските регламенти REACH и CLP, както и законодателството в областта на чистотата на атмосферния въздух.

Теодора Танева е съавтор на статия „Българският закон за защита на конкуренцията“, публикуван „Правния годишник по международен бизнес“, 2010.

 

Теодора Танева завършва с отличие специалност право през 2009 г. Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Година по-късно, завършва международни отношения всъщия университет. Участвала е в лятно училище в Истанбул през 2007 на тема Сливания и придобивания на търговски дружества.

 

За контакт:

Телефон: +359 889 00 79 10

        

 

© 2017 - 2021 Всички права запазени