Решаване на спорове

Нашата основна цел е да сведем до минимум всички видове рискове и да намерим най-ефективните решение по отношение на време и пари с цел да защитим интересите на своите клиенти. Само, ако не можем да постигнем извънсъдебно споразумение, ще прибегнем до спорен процес, било то в държавен съд или аритражен такъв. Нашата практика обхваща представителство по гражандски и административни дела (данъчни също), обезпечителни мерки и изпълнително производство. Покриваме следните сфери на процеса: дружествени и търговски спорове, строителство и недвижими имоти, интелектуална собственост, несъстоятелност, трудови, застрахователни спорове, конкуренция, данъци.

 

  • процесуално представителство по граждански, търговски и административни спорове, включително и по данъчни въпроси;
  • процесуално представителство в арбитражни производства от вътрешен и международен арбитраж, включително в производства по отмяна на арбитражни решения пред български държавен съд, както и  поизпълнение на чужди аритражни решения;
  • рашяванена спорове в търговски и граждански въпроси;
  • преговори и съдействие в осъществяване на сделки;
  • процедури по изпълнение;
     
© 2017 - 2020 Всички права запазени