Силвия де Бур

Адвокат Силвия де Бур

Адвокат Силвия де Бур е завършила СУ "Св. Климент Охридски" през 1998 г. специалност “Право“ със специализация "Международно право и международни отношения". От 2015 г. е член на Адвокатска колегия- Бургас, като преди това е работила като юрист в сферата на държавната администрация, включително в Министерството на външните работи на Република България. Силвия де Бур има множество специализации в България и чужбина в областта на международното публично и международното частно право. През 2016 г. завършва курс в Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев“, София по въпросите на националната защита на гражданите според стандартите на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практика на ЕСПЧ. През 2017 г. участва в семинар- квалификация относно правните предизвикателства след излизането на Великобритания от ЕС в Британската академия в Лондон и в семинар- квалификация относно прилагането на решенията на Европейския съд по правата на човека : възможности и предизвикателства за  върховенството на закона в Британския институт по международно и сравнително право, Лондон. 

В последните няколко години тя работи в областта на международното семейно и наследствено право, права на децата с международен елемент, вещно и облигационно право с международен елемент, придобиване на българско гражданство.

В момента пребивава в Лондон, Великобритания където е регистриран европейски адвокат в Англия и Уелс.

Владее български, английски и нидерландски езици и ползва френски и руски езици.

За контакт:

Телефон: +359 879 55 53 14

© 2017 - 2019 Всички права запазени