Удължава се срокът на документите за пребиваване на чужденците

 • 27/03/2020 21:42
 • |
 • 0 коментара

В § 7 от Закона за мерките по време на извънредното положение, който беше внесен в НС на 16 март се предвижда – срокът на валидност на следните документи за пребиваване на чужденци, съгласно чл. 59 от Закона за чужденците в Република България:

 • разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец;
 • разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
 • разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейство на български гражданин;
 • разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС;
 • разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС;
 • разрешенията за пребиваване на продължително и постоянно пребиваващ с отбелязване "бенефициер съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО";
 • "карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза" на продължително и постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС;
 • Удостоверенията за продължително и постоянно пребиваване, издадени на гражданите на ЕС, на гражданите на държави - страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с ЕС имат право на свободно придвижване,

Който изтича в периода 1 януари 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава със 6 месеца.

© 2017 - 2021 Всички права запазени