Месечен бюлетин - март 2020 година

 • 27/03/2020 21:26
 • |
 • 0 коментара

Извънредното положение в Република България относно заплахата от коронавируса беше обявено на 13 март. Само три дена по-късно – на 16.03. в НС е постъпил законопроект за мерките по време на извънредното положение. С него се предвиждат редица ограничения с цел да се осигури предпазване, ограничаване и преодоляване разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето от 13.03. до прекратяване на извънредното положение.

В основни линии противоепидемичните мерки се състоят в следното:

 • Забраняват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафенета, сладкарници и големите търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банките и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. Позволява се обаче на ресторантите и заведенията за бързо хранене да доставят храна по поръчка до адрес при спазване на санитарно-хигиенните изисквания;
 • Забранява се цялата учебна дейност във всички училища, университети и всички други обучителни центрове. Там където е възможно се въвежда дистанционна форма на обучение;
 • Забраняват се посещенията на децата в детските градини, както и всякакви групови форми на дейност с деца и ученици;
 • Забраняват се провеждането на всякакъв тип масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни;
 • Забраняват се плануваните детски и женски лекарски консултации и прегледи, включително и имунизациите, както и трансплантациите на органи. Не могат да се извършват и свиждания в болниците и затворите;
 • Забраняват се обучението и командировките в страната и в чужбина, като българските граждани, които плануват да пътуват извън страната, задължително сключват медицинска застраховка.

Законопроектът предвижда сформирания Национален оперативен щаб за борба с коронавируса да има правото да предвижда по-тежки мерки от посочените по-горе. Така например още преди законът да е окончателно гласуван в парламента, Националният щаб на няколко пъти предвиди по-тежки мерки от гореописаните – например:

 • от полунощ на 20.03. са забранени посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места;
 • полицейските органи трябва да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите;
 • забранява се на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8.30 до 10.30 часа всеки ден.

В допълнение към посочените мерки трябва да се посочи, че всички процесуални срокове по висящи съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства спират да текат, с изключение на тези по наказателните производства.

Прекратяват се всички процедури по публична продан, като се забранява и налагането на запори върху банкови сметки на физически лица и върху трудови възнаграждения и пенсии. Предвидени са също ограничения по отношения на нотариалните заверки, позволено е единствено да се извършват спешни и неотложни нотариални удостоверявания. Освен това Нотариалната камара на Република България трябва да предвиди по един дежурен нотариус за всеки нотариален район.

Що се касае до работодателите – те трябва да въведат дистанционна форма на работа, там където е възможно. Ако това не е възможно, то работодателите следва да осигурят прилагането на санитарно-хигиенни мерки.

В законопроекта за мерките по време на извънредното положение са предвидени и други ограничения, като например във връзка с отпускането на безвъзмездна финансова помощ, но тяхното изчерпателно посочване не е необходимо, предвид това, че вероятно до приемането на закона, приложимите мерки в тази връзка могат да бъдат изменени.

© 2017 - 2021 Всички права запазени