Изменения в Закона за чужденците в Република България

  • 27/03/2020 21:44
  • |
  • 0 коментара

С § 8 от Закона за мерките по време на извънредното положение, който беше внесен в НС на 16 март се предвиждат следните изменения в Закона за чужденците в Република България:

  • Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение може да влезе на територията на Република България без наличие на виза;
  • Няма да се отнема правото на дългосрочно или постоянно пребиваване на чужденец в Република България, ако в условията на извънредното положение се установи, че е отсъствал от територията на страна-членка на ЕС за период повече от 12 последователни месеца.   
© 2017 - 2021 Всички права запазени