Финансова подкрепа на микро-, малките и средните предприятия (МСП), пострадали от COVID-19

  • 06/05/2020 18:04
  • |
  • 0 коментара

Правителството на Република България одобри Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19. Изпълнението на Програмата се възлага на „Българска банка за развитие" АД, която вече подписа споразумения с първите четири кредитни институции, които започват работа по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити. Това са Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Общинска банка и Първа инвестиционна банка.

Изпълнението на програмата е финансово обезпечено с 500 млн. лв. Програмата е отворена за всички сектори. Прилага се за цялата територия на България, като се очаква да се възползват основно секторите, които са най-силно засегнати от кризата - търговия, услуги, включително транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, логистика, износ и други. Допустимите кредитополучатели са микро-, малки и средни предприятия в съответствие със Закона за МСП, регистрирани в България, които търпят неблагоприятни икономическите последици от разпространението на епидемия от COVID-19.

Критериите за допустимост са:

  • Спад на оборота от първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството);

 

  • Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството);

 

  • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството);

 

  • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството.

 

Срокът за кандидатстване по програмата е до 31.12.2020 г. Максимален размер на кредит към МСП е до 300 000 лв. за оборотни нужди, а гратисният период за плащане на лихва и главница е до 36 месеца. Очакваният портфейл кредити е 2 000 000 000 лв., а очакваният портфейл гаранции е 1 600 000 000 лв. (80 % от главниците по кредитите). Срокът на гаранцията е 5 години.

© 2017 - 2021 Всички права запазени